PROJECTE

MUSAUPOL estudia les interaccions i interseccions de la cultura científica i tecnològica amb els processos de canvi polític que es van viure en Espanya amb el final de la dictadura franquista i la reconfiguració de les estructures polítiques i administratives durant l’anomenada Transició, amb gran protagonisme de dos espais fonamentals de producció de cultura científica i tecnològica: Aules i Museus.

Presenta un ample espectre de casos que analitzen la construcció de les pràctiques pedagògiques de les cièncias experimentals i la musealització i patrimonialització de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics de la Transició espanyola.

Proposa una nova manera d’aproximar-se a un període que té una historiografia ja sòlida i extensa, però encara jove, a través de la història de la ciència i la tècnica i un ventall de metodologies que inclouen des de fonts tradicionals com les manuscrites i les impreses, fins a l’anàlisi d’objtectes i espais museològics i la història oral.

El projecte està articulat en 5 eixos principals d’investigació:

* Crisi i revolució de la ciència-text en la Transició (1962-1992)

* Tecnologies de l’ensenyament: Kits didàctics, indústria de precisió, comerç i apropiació pedagògica de les ciències experimentals en la Transició (1962-1982)

* Tècnica i aprenentatge: Psicopedagogia, instrucció programada i didàctica de les ciències (1962-1992)

* Tecnologia, nacionalisme i conflicte social: musealització i patrimonialització de la tecnologia en Barcelona (1977-1992)

* Museus de ciències naturals en transició: ciència, política i cultura en la construcció de la Barcelona pre-olímpica (1975-1992)

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search