Josep Maria Reyné Vergeli

 

Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Oficial en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

 

 

 

Projecte

En el nostre projecte pretenem estudiar el Zoo de Barcelona en el període de Transició per tal de mostrar quin va ser el seu paper en la construcció de les polítiques de gestió científica i cultural de la ciutat i la seva relació amb la pràctica i divulgació científica del moment. Com van veure el Zoo els nous governs municipals? Va restar el Zoo infrafinançat o pel contrari va augmentar el seu pressupost? Va ser una suposada aura «franquista» la que va provocar alguna mancança? I el públic, va continuar anant al Zoo? Com van ser utilitzats el Zoo i els animals, com el Floquet, en les retòriques pre-olímpiques? Quin va ser l’impacte del context socio-polític de Transició en el model de zoo? Van canviar la forma en que es produïen els intercanvis i adquisicions d’animals? Quina va ser la relació del Zoo amb l’activitat científica, divulgativa i conservacionista en els inicis dels anys vuitanta?

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search