Agustín Ceba

Llicenciat en Física per la Universitat de València (2001) i Diploma d’Estudis Avançats en Història de la Ciència (2009)  per la Universitat de València. A l’actualitat està finalitzant una tesi sobre els orígens i consolidació de la Física Nuclear i de Partícules experimental a Espanya, un procés que tingué lloc a partir dels anys 50, dirigida per el Catedràtic jubilat de Història de la Ciència de la Universitat de València, Víctor Navarro Brotons,  i Jorge Velasco González, Professor d’Investigació de l’Institut de Física Corpuscular, centre mixt Universitat de València-CSIC. Sobre aquest recerca ha presentat comunicacions en congressos nacionals i internacionals. És membre del grup de recerca sobre el pensament científic i filosòfic modern i contemporani (F&C)  de la Universitat de les Illes Balears i del Grup d’Història de la Salut de les Illes Balears.

Els seus interessos principals de recerca són la historia de la física al S. XX,  l’ensenyament de les ciències i els instruments científics. Aquests darrers interessos estan units a que des de l’any 2002 és professor de secundària de Física i Química i és coautor de diversos llibres de text d’aquesta especialitat.  Ha treballat en diversos IES de Mallorca i des de 2016 té destinació a l’IES Ramon Llull de Palma, un institut amb una llarga  història. També ha col·laborat en recerques de la història de la salut a les Illes Balears en el S. XIX, i amb el Dr. Joan March l’estudi de les relacions entre ciència, filologia, construcció d’identitats nacionals i religió a través de la vida i obra de Mossèn Alcover, el principal impulsor del cèlebre Diccionari Català-Valencià-Balear.

Publicacions:

CEBA HERRERO, A. y MARCH NOGUERA, J., 2019. “Serving God, Fatherland, and Language”: Alcover, Catalan, and Science. Zygon® [en línea], vol. 54, no. 4, pp. 1087-1106. ISSN 0591-2385. DOI 10.1111/zygo.12565.

CEBA HERRERO, A., 2018. Reseña: Víctor Navarro Brotons: Disciplinas, saberes y prácticas. Filosofía natural, matemáticas y astronomía en la sociedad española de la época moderna. Valencia: Publicacions de la Universitat de València; 2014,. Asclepio, vol. 70, no. 2, pp. p239.

CEBA HERRERO, A., 2017. Resenya: Vicenç M. Rosselló i Verger; Josep M. Vidal Hernández (†) (dir.) (2015). Història de la Ciència a les Illes Balears. V. De la Restauració a la Guerra Civil. Palma. Actes d’Historia de la Ciència i de la Tècnica, vol. 10, pp. 133-137.

CEBA HERRERO, A., MARCH NOGUERA, J. y BATLLÓ ORTIZ, J., 2014. Miquel Saurina i la introducció de l’astronomia en els plans d’estudis dels seminaris eclesiàstics espanyols en el segle XIX. 2014. Palmanova: Talaiots.

CEBA HERRERO, A.; NAVARRO BROTONS, V.; VELASCO GONZÁLEZ, J., 2013. Entre Europa, una dictadura y la sociedad: Valencia y los orígenes de la Física Nuclear y de Partículas en España (1950-1970). En: R.S.E. de FÍSICA (ed.), XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. Valencia: s.n., pp. 7-8.

CEBA HERRERO, A.; VELASCO GONZÁLEZ, J., 2012. The entry of Spain into CERN during francoism in 1961: Valencia’s role. En: A. ROCA-ROSELL (ed.), The Circulation of Science and Technology Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the History of Science, Barcelona, 18-20 November 2010 . Barcelona: Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), pp. 748-754. Disponible en: http://4eshs.iec.cat/.

CEBA HERRERO, A., 2012. Joaquín Catalá y la investigación en física nuclear y de partículas en Valencia. En: X. HERRAN, NÉSTOR; ROQUÉ (ed.), La física en la dictadura. Físicos, cultura y poder en España 1939-1975. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, pp. 105-122.

CEBA HERRERO, A., NAVARRO BROTÓNS, V. y VELASCO, J., 2011. Los orígenes de la investigación experimental en física nuclear y de partículas en España. Revista española de física, vol. 25, no. 2, pp. 54-61. ISSN 0213-862X.

CEBA HERRERO, A., 2008. Joaquín Catalá i l’origen de la investigació experimental en física nuclear i de partícules a Espanya [en línea]. 2008. S.l.: Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search